เอ็มซีซี สทีลไพพ

เอ็มซีซี สทีลไพพ บจก.
                MCC STEEL PIPES CO., LTD.

235 หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร  74000
 โทรศัพท์ 0-3445-8005-6, 0-3445-8008
โทรสาร 0-3445-8009
E-mail : meesteelpipe@gmail.com  www.mccsteelpipes.com  

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ท่อเหล็กและอุปกรณ์เหล็กและเหล็กรูปพรรณ

Visitors: 328,599