ทำเนียบอุตสาหกรรมไฟฟ้า เครื่องจักรกล

หนังสือ ทำเนียบ
อุตสาหกรรมไฟฟ้า เครื่องจักรกล.

 หนังสือที่รวบรวมรายนาม
                        หมวดที่ 1
ไฟฟ้า-อีเล็คทรอนิคส์ ELECTRICAL  - ELECTRONICS
1.1 เครื่องป้องกัน (ไฟฟ้าดูด – ไฟฟ้าช็อต) Automatic Electric Protector
1.2 โคมไฟ-โคมไฟประดับ – หลอดไฟ – ไฟฉุกเฉิน Lantern – Bulb – Emergency Light
1.3 ไฟฟ้า – เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า Electrical Appliances & Equip.
1.4 สวิตซ์บอร์ด – แผงควบคุมแผงวงจร -ตู้ควบคุม Switch Board & Control Panel
1.5  สวิตช์ไฟฟ้า – ปลั๊กไฟฟ้า - บัลลาส  Switch - Plug – Ballast
1.6 สายไฟ – สายเคเบิล Electric Wire & Cable
1.7 เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า - เครื่องสำรองไฟฟ้า- หม้อแปลงไฟฟ้า Measurement of electricity
1.8 อิเล็คทรอนิกส์ Electronic

                             

 

หมวดที่ 2
เครื่องจักรกล เครื่องมือกล MACHINERY -TOOLS
2.1 เครื่องจักรกล - เครื่องมือกล – ซ่อมบำรุง Machinery-Machine Tool-Maintenance
2.2 เครื่องกำเนิดไอน้ำ- เครื่องพ่นไฟ Boiler-Blowtorch
2.3 เครื่องจักรกล-เครื่องมือกลทางการเกษตร Agricultural  Machinery 

หมวด 3
เครื่องมือและอุปกรณ์ TOOLS-EQUIPMENT
3.1 เครื่องมือและระบบเกี่ยวกับไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า  Tools and Electrical System
3.2 เครื่องมือวัด เครื่องมือวิเคราะห์ระบบ Measuring Instrument-System Analysis Equipment
3.3 เครื่องมือ - ระบบ-อุปกรณ์อุตสาหกรรม Equipment-System- Industry Equipment
3.4 สินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ Industrial Product
3.5 เครื่องมือช่าง Tools
3.6 ระบบความปลอดภัย-อุปกรณ์ Safety System – Equipment

หมวด 4
ปั๊ม วาล์ว นิวแมติก ไฮดรอลิค มอเตอร์ แม่พิมพ์ PUMP-VALVE-PNEUMATIC-HYDRAULIC-MOTER-MOLD

หมวด 5
 เหล็ก  โลหะ  STEEL METAL 
5.1 สเตนเลส จำหน่ายและบริการ Stainless Steel Dealer & Serv.
5.2 เหล็กรูปพรรณ  เหล็กแผ่น Structural   Plate Steel
5.3 ทองเหลือง  ทองแดง Brass  Copper

หมวด 6
เครื่องปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ AIR CONDITIONING SYSTEM
6.1 เครื่องปรับอากาศ  เครื่องฟอกอากาศ และอุปกรณ์ Air Conditioner & Equip.
6.2 พัดลม – เครื่องป่าลม Fan –Ventilator Blower

หมวด 7
ผู้ผลิตไฟฟ้า-พลังงาน- พลังงานทดแทน POWER PRODUCER-POWER RESOURCE-ALTERNATIVE ENERGY

หมวด 8
พลาสติก-ยาง-เคมีภัณฑ์ PLASTIC-RUBBER-CHEMICAL PRODUCT
8.1 พลาสติก Plastic
8.2 ยาง Rubber
8.3 เคมีภัณฑ์ Chemical Product

หมวด 9
อุตสาหกรรมยานยนต์ เรือ ต่อเรือ  MOTOR VEHICLE INDUSTRY – SHIP INDUSTRY – SHIP BUILDING
9.1 รถยนต์ Car
9.2 รถจักรยานยนต์ Motorcycle
9.3 ส่วนประกอบรถยนต์และจักรยานยนต์ Car and Motorcycle Accessories
9.4 รถยก รถตัก รถไถ รถแทรคเตอร์ รถอเนกประสงค์ รถอื่นๆ และอุปกรณ์ Forklift Truck, Dozer, Pushcart,Tractor, Multipurpose Car and others, and Accessories
9.5 อุตสาหกรรมเรือ ต่อเรือ-ซ่อมเรือ และอะไหล่-ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง Ship Industry, Ship Building  - Repairing and Spare Parts

หมวดที่ 10
วิศวกรรม-ธุรกิจเกี่ยววิศวกรรม ENGINEERING


 • 004-ชุลีวิศวกรรม-การโยธา-4-5-2560-ok.jpg
  ยุธาภัคร์ บจก. YUTAPAK CO., LTD. 128/87 หมู่ที่ 1 ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230 ติดต่อ: คุณยุทธนา 08-1947-9583 คุณผกามาศ 09-2258-5933 คุณอรรควุฒิ 08-3921-5447E-mail...

 • บจก.ยุธาภัคร์.jpg
  ยุธาภัคร์ บจก. YUTAPAK CO., LTD. 128/87 หมู่ที่ 1 ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230 ติดต่อ: คุณยุทธนา 08-1947-9583 คุณผกามาศ 09-2258-5933 คุณอรรควุฒิ 08-3921-5447 E-mail...

 • 003-กรีน แมจิก เอ็นจิเนียริ่ง (2)-3-5-2560-ok.jpg
  กรีน แมจิก เอ็นจิเนียริ่ง บจก. GREEN MAGIC ENGINEERING CO., LTD. 21/4 หมู่ 2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทรศัพท์ 0-3803-5709E-mail : green.magic2014@gmail.c...

 • 005-วรวุฒิ แมชีนเนอรี่ -15-5-2560-ok.jpg
  วรวุฒิ แมชีนเนอรี่ หจก. WORAWUT MACHINERY LTD., PART. 212 พัฒนการ ซอย 50, ถนน พัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2720-4190, 0-2720-4191 โทรสาร 0-2720-4192 Hotline 2...

 • 006-ฟอร์ดตากฟ้า.jpg
  ฟอร์ดตากฟ้า หจก. FORD TAKFA LTD., PART. 165/1 หมู่ 3 ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์ 081-888-6520, 081-281-8945 E-mail : takfa_apichai@hotmail.com www.ta...

 • 007-อินดัสเทรียล อินโนเวชั่น.jpg
  อินดัสเทรียล อินโนเวชั่น บจก. INDUSTRIAL INNOVATION CO., LTD. 368/2 ซ.เทอดไทย 33 ถ.เทอดไทย แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 0-2878-8867 โทรสาร 0-2878-8868 E-m...

 • 008-ซาป๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง-ok.jpg
  ซาป๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง บจก. SAPA ENGINEERING CO., LTD. 27/18 หมู่ที่ 10 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 0-2101-3605, 0-2101-3846-7 โทรสาร 0-2101-3606 w...

 • 009-อีเลคทรกนิคส์ ซอร์ส-ok.jpg
  อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ บจก. ELECTRONICS SOURCE CO., LTD. 265 ชั้น 5 และ 6 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2062-4970โทรสาร 0-2062-4999 สาขาบ้านหม้อ 7...

 • 010-ธนเสริม-16-5-2560-ok.jpg
  ธนเสริม บจก. DHANA SIRM CO., LTD. 137 ถ.ศิริพงษ์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2225-6352 โทรสาร 0-2225-9165 E-mail : montchai@dhanasirm.co.th www.dhan...

 • วัฒนเดชเตียคุนเฮง.jpg
  วัฒนเดชเตียคุณเฮง บจก. TEO KHUN HENG DEVELOPMENT TRADING CO., LTD. 265-7 ถ.พระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2215-2141-9 โทรสาร 0-221...

 • 012-แบริ่ง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย).jpg
  แบริ่ง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) บจก. BEARINGS CENTER (THAILAND) CO., LTD. 25/9-10 ถ.พราะราม 6 (อุรุพงษ์) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2613-9060-7, 0-2613-...

 • 013-บูทเทค (3)-22-5-2560-ok.jpg
  บูทเทค บจก. BOOTTECH CO., LTD. 72/10 หมู่ 3 ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 089-481-4971 โทรสาร 0-3430-5916E-mail : rutairat11237@gmail.com www.boottech.co.t...

 • 014-เอส โปร เอ็นจิเนียริ่ง เวิร์ค-17-5-2560-ok.jpg
  เอส. โปร เอ็นจิเนียริ่ง เวิร์ค บจก. S. PRO ENGINEERING WORK CO., LTD. 357/38 ถ.เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท์ 0-2916-0298-9 , 086-616-...

 • 016-อัลเพาเวอร์เซอร์วิส-27-6-2560-ok.jpg
  อัลเพาเวอร์เซอร์วิส หจก. ALPOWER SERVICE LTD., PART.20/206 หมู่ 6 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3879-8 879 , 081-6899986 , 081-4422255 E-mal : alpower_s...

 • 017-หาดใหญ่กลการอุตสาหกรรม (1)-12-6-2560-ok.jpg
  หาดใหญ่กลการอุตสาหกรรม บจก. HATYAI MOTORS INDUSTEIES CO., LTD. 60/14 หมู่ 1 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0-7430-5...

 • 018-ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย-12-6-2560-ok.jpg
  ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย บจก. D-TOPS ENGINEERING & SUPPLY CO., LTD. 124/418 หมู่ 5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7652-8657-8, 081-693-5933 โทร...

 • 019-เพลย์ออน_มาร์เก็ตติ้ง (3)-21-6-2560-ok.jpg
  เพลย์ออน มาร์เก็ตติ้ง บจก. PLAYON MARKETING CO., LTD. 429/80 ถ.สรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2108-0285, 091-010-6034 โทรสาร 0-2108-0285 E-mail...

 • 020-สปีด_เอ็นจิเนียร (1)-14-6-2560-ok.jpg
  สปีด เอ็นจิเนียริ่ง บจก. SPEED ENGINEER CO., LTD. 84/1 หมู่ 13 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 โทรศัพท์ 0-3728-1384, 081-955-7323, 086-599-9952E-...

 • 022-บางกุ้งกลการ-21-6-2560-ok.jpg
  บางกุ้งกลการ BANGKUNG KOLAKARN 95 หมู่ที่ 4 ถ.มาลัยแมน ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72210 โทรศัพท์0-3559-9316 โทรสาร0-3554-0261 E-mail : info@bangkung.com www.bangkung.co...

 • 023-เอสพีพี ปั๊ม (1)-7-7-2560-ok.jpg
  เอสพีพี ปั๊ม บจก. SPP PUMPS CO., LTD. 69/5 หมู่4 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 0-2998-7338-9 โทรสาร 0-2998-7337 www.spppumps.co.th ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ / บริ...

 • ปกหลัง.jpg
  เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ บจก. TECHNOLOGY INSTRUMENTS CO., LTD. 549/9 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2743-8888 โทรสาร 0-2743-8880 E-m...

 • นีโอ โปร-ok.jpg
  นีโอ โปร บจก. NEO PRO CO., LTD. 888 หมู่ 5 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-2408-8561-5 โทรสาร 0-2408-8567E-mail : info@neopro-waterpump.com w...

 • บจก.เคเอสบีทีเอ็นจิเนียริ่ง.jpg
  เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง บจก. KABT ENGINEERING CO., LTD. 79 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงอนุสวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 0-2971-7870-3 โทรสาร 0-2971-6924 E-mail :...

 • 015-ธวัช เทคโนโลยี ซิสเต็มส์-3-6-2560.jpg
  ธวัช เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ บจก. DHAWATH TECHNOLOGY SYSTEMS CO., LTD. 11/11 หมู่ 20 ถ.นิมิตรใหม่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 0-2549-5508 โทรสาร 0-2549-5500 E...

 • 021-ศุภภัณฑ์และบุตร (3)5-6-2560-ok.jpg
  ศุภภัณฑ์และบุตร บจก. SAUPAPAHAN AND SON CO., LTD. 1302-4 ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110โทรศัพท์ 0-2249—2001 โทรสาร 0-2249-6547E-mail : supaphanthailand@gma...
Visitors: 356,234