อินดัสเทรียล อินโนเวชั่น บจก.

อินดัสเทรียล อินโนเวชั่น บจก.
                INDUSTRIAL INNOVATION CO., LTD.
368/2 ซ.เทอดไทย 33 ถ.เทอดไทย แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0-2878-8867 โทรสาร 0-2878-8868
E-mail : olarn@hotmail.com

 

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ / บริการ : งานระบบไฟฟ้า ออโตเมชั่น

Visitors: 356,233