ซาป๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

                  ซาป๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
                   SAPA ENGINEERING CO., LTD.
27/18 หมู่ที่ 10 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 0-2101-3605, 0-2101-3846-7
โทรสาร 0-2101-3606
 
www.sapaengineer.com   
www.sapa3online.com  

 

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ / บริการ : อุปกรณ์ระบายอากาศ พัดลม พัดลมฟาร์ม โบลเวอร์

Visitors: 354,870