อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ บจก.

อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ บจก.
                ELECTRONICS SOURCE CO., LTD.
265 ชั้น 5 และ 6 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2062-4970
โทรสาร 0-2062-4999
สาขาบ้านหม้อ 77 ถ.บ้านหม้อ แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2623-9460 โทรสาร 0-2623-9474  
E-mail : info@es.co.th  www.es.co.th

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ / บริการชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  รับออกแบบวงจรอิเลคทรอนิค  รับผลิตประกอบแผงวงจรไฟฟ้า  Building and System, Power Integration, Power Industeries, Mobile communications systems,Transportation system, Oil and gas & chemical industry, SPD (Surge Protection Devices), Lighting 

Visitors: 356,234