วัฒนเดชเตียคุณเฮง บจก.

                      วัฒนเดชเตียคุณเฮง บจก.
                       TEO KHUN HENG DEVELOPMENT TRADING CO., LTD.
265-7 ถ.พระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 โทรศัพท์  0-2215-2141-9 โทรสาร 0-2215-2150
E-mail : sales@teokhunheng.com  
www.teokhunheng.com

 

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ / บริการ : ตลับลูกปืน  

 

Visitors: 356,483