แบริ่ง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) บจก.

แบริ่ง เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) บจก.
                BEARINGS CENTER (THAILAND) CO., LTD.

25/9-10 ถ.พราะราม 6 (อุรุพงษ์) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2613-9060-7
, 0-2613-7772 โทรสาร 0-2613-9068, 0-2215-1457
E-mail : bearinggroup@gmail.com
www.bearingscenter.co.th  

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ / บริการ :  จำหน่ายตลับลูกปืน อะไหล่จักรกลเกษตร

Visitors: 356,234