บูทเทค บจก.

บูทเทค บจก.
                BOOTTECH CO., LTD.
72/10 หมู่ 3 ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 089-481-4971 โทรสาร 0-3430-5916
  
E-mail : rutairat11237@gmail.com 
www.boottech.co.th  

 

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ / บริการ :  จำหน่าย ออกแบบและติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด CCTV System 

Visitors: 356,148