อัลเพาเวอร์เซอร์วิส หจก.

อัลเพาเวอร์เซอร์วิส หจก.
                ALPOWER SERVICE  LTD., PART.  
20/206  หมู่ 6 ต.บ้านสวน  อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์  0-3879-8 879 , 081-6899986 ,  081-4422255 
E-mal : alpower_service2012@hotmail.com

 

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ / บริการ : รับเหมาออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 

Visitors: 354,755