หาดใหญ่กลการอุตสาหกรรม บจก.

                        หาดใหญ่กลการอุตสาหกรรม บจก.
                        HATYAI MOTORS INDUSTEIES CO., LTD.
60/14 หมู่ 1 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์  0-7430-5816-8 โทรสาร  0-7430-5815
สาขาทุ่งสง  โทรศัพท์ 0-7542-1326
  โทรสาร 0-7542-1250
สาขาสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์
  0-7731-0411 โทรสาร 0-7731-0412
E-mail :
hatyaimotors999@hotmail.com 

 

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ / บริการ : ขาย-เช่า-บริการและอบรม รถโฟลค์ลิฟ และเป็นศูนย์บริการครบวงจร

Visitors: 356,234