ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย บจก.

ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย บจก.
                D-TOPS ENGINEERING & SUPPLY CO., LTD.
124/418 หมู่ 5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0-7652-8657-8, 081-693-5933
โทรสาร 0-7652-8659
  
E-mail : info@dtopsengineering.com 
www.dtopsengineering.com     

 

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ / บริการ : ออกแบบและติดตั้ง งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร สุขาภิบาล ปรับและระบายอากาศ 

Visitors: 356,235