เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ บจก.

                         เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ บจก.
                         TECHNOLOGY INSTRUMENTS CO., LTD.
549/9 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2743-8888 โทรสาร 0-2743-8880
E-mail : rattanapongc@tic.co.th 
  www.tic.co.th  

 

ผลิตภัณฑ์/สินค้า/บริการ : อุปกรณ์เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าในอุตสาหกรรม ฮีตเตอร์, เครื่องควบคุมอุณหภูมิ, เซนเซอร์, มิเตอร์, ตัวแปลงสัญญาณ, เครื่องนับจำนวน, ไทม์เมอร์, เครื่องควบคุมทางอุตสาหกรรม, PLC, HMI, SCADA และงานติดตั้งระบบ Automation, ตู้ Controller

Visitors: 356,146