เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

                  เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
                   KABT ENGINEERING CO., LTD.
79  ถ.ลาดปลาเค้า แขวงอนุสวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 0-2971-7870-3 โทรสาร 0-2971-6924
E-mail : ksbt@truemail.co.th

 

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ / บริการ : ระบบบำบัด ปั๊ม วาล์ว ท่อ

Visitors: 356,233