ธวัช เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ บจก.

ธวัช เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ บจก.
                DHAWATH TECHNOLOGY SYSTEMS CO., LTD.
11/11 หมู่ 20 ถ.นิมิตรใหม่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 0-2549-5508 โทรสาร 0-2549-5500
E-mail : sales@dhawathsystems.co.th 
www.dhawathsystems.co.th  

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์ / บริการ :  Silo และระบบ Pneumatic 

Visitors: 356,148