โดราสตีลจับมือร่วมแบรนด์ทาทาสตีล

บริษัท โดราสตีล จำกัด จับมือร่วมแบรนด์กับ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

(บรรยายภาพ : จากซ้ายมือไปทางขวามือ)

คนแรก...คุณวิชัย อักษรจินดารัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โดราสตีล จำกัด

คนที่ 3...คุณชนะ จึงโสภณวิทวัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ดคอนบิลด์ จำกัด

คนที่ 4 ... คุณชัยเฉลิม บุญญานุวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดและการขาย บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คนที่ 5.... คุณศุภมิตร คนแคล้ว ผู้จัดการส่วน ขายผู้แทนจำหน่ายโครงการ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)