แม็กเทคเอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.

แม็กเทคเอลลิเวเตอร์ แอนด์เซอร์วิส บจก.
MAXTECH ELEVATOR & SERVICE CO., LTD.
36 ซ.ลาดปลาเค้า 72 แยก 6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 0-2971-7500, 0-2971-7511, 0-2971-7655
โทรสาร 0-2971-7644
E-mail : maxtech-elevator@hotmail.com
www.maxtechelevator.co.th

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :จำหน่าย ติดตั้ง ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์บ้าน ลิฟต์บรรทุก ลิฟต์ขนของ ลิฟต์แก้ว ลิฟต์เตียงพยาบาล บันไดเลื่อน

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ