ไทยไอโซวอลล์ บจก.

ไทยไอโซวอลล์ บจก.
THAIISOWALL CO., LTD.  
383 หมู่ 7 ซ.ธรรมศิริ ถ.บางนา-ตราด กม. 25 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 0-2313-4545
โทรสาร 0-2338-1495, 0-2708-4074
E-mail :info@thaiisowall.com  www.thaiisowall.com   

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  แผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป Isowall (Insulated Panel)

 

Visitors: 334,435