เค.ที.เอ็ม.สตีล บจก.

เค.ที.เอ็ม. สตีล บจก.
K.T.M. STEEL CO., LTD.
191 หมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0-4441-5500-7 (แผนกการตลาด) ต่อ 111
โทรสาร 0-4441-5419
E-mail : ktmsteel@ktmsteel.com 
www.ktmsteel.com  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายเหล็กรูปพรรณและงานแปรรูปโลหะ

Visitors: 344,185