ผลิตภัณฑ์ตระแกงเหล็กแผ่นไทย

ผลิตภัณฑ์ตะแกรงเหล็กแผ่นไทย บจก. 
THAI METAL PERFORATION CO., LTD.
100/12 ถ.ช่องนนทรี แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2233-6105-9, 0-2266-8315-9
โทรสาร 0-2233-4430-1
E-mail : lns99@ksc.th.com 
www.thaiperforate.com
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  ตะแกรงเจาะรู ตะแกรงฉีก แผ่นลายกันลื่น แผ่นเรียบสแตนเลส 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 343,985