กรุงเทพ (เจ แอนด์ แอล)

กรุงเทพ (เจ แอนด์ แอล) บจก.
BANGKOK (J AND L) CO., LTD.
314 ซอยสุวรรณสวัสดิ์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์
0-2671-0990-3
โทรสาร
0-2240-2234, 0-2249-6991
E-mail : bkkjandl@gmail.com 
www.bangkokjandl.co.th

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซิลิโคน ซิลิโคนสำหรับอาคารสูง เทปกาว

Visitors: 344,186