เอเซียนเอเลเวเตอร์ บจก.

เอเซียนเอเลเวเตอร์ บจก.
ASIAN ELEVATOR CO., LTD.
333 หมู่ 5 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2150-6820-4
โทรสาร 0-2150-6825-6
E-mail : md@asian-e.com   
www.asian-e.com  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ขายพร้อมติดตั้งลิฟต์และบันไดเลื่อนยี่ห้อ NIDEC 

Visitors: 346,985