หาญตระกูล บจก.

หาญตระกูล บจก.
      HARN TRAKUL CO., LTD.
99 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 0-2923-9277, 091-149-5555
โทรสาร 0-2923-8280
E-mail : htkwood@hotmail.com  
www.htkwood.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :ไม้พื้น บันได คิ้วบัว ไม้สัก 

Visitors: 344,186