พรพลาชัยค้าไม้ หจก.

พรพลาชัยค้าไม้ หจก.
              PORNPALACHAI KAMAI PART., LTD.
12/26 หมู่ 1 ถ.หนามแดง-บางพลี ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 061-563-9198
โทรสาร 0-2013-0687
E-mail : sale@pornpalachai.com  
 www.pornpalachai.com  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ไม้อัด

 

Visitors: 359,698