พีพี โปรกรุ๊ป บจก.

พีพี โปรกรุ๊ป บจก. 
PP PRO GROUP CO., LTD.
1/1 หมู่ 7 ถ.มาลัยเมฆ ถ.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 0-3435-1831, 0-3435-2614
 โทรสาร 0-3435-2614
 
E-mail : sale@ppfence.com
www.ppfence.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ: ระบบรั้วนิวซีแลนด์ รั้วตาข่าย ลวดหนาม รั้วไฟฟ้า รั้วไม้

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ