สตีล เมทัล บจก.

สตีลเมทัล บจก.
STEEL METAL CO., LTD.

59/294  หมู่ 16 ซ.ศรีด่าน 24 .ศรีนครินทร์.บางแก้ว.บางพลี.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
063-207-8300-5
โทรสาร 0-2102-0819

https://youtu.be/C2roSedfH2c

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงเจาะรู เหล็กแผ่นเกย

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ