ซีเอ็นที อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

ซีเอ็นที อินเตอร์เนชั่นแนล (สยาม) บจก.
               CNT INTERNATIONAL (SIAM) CO., LTD.
169/795 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
0-2276-9223-6
โทรสาร 0-22769227
E-mail :office.cnt@gmail.com   
www.sdp-group.com  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : นำเข้าไม้แปรรูปจากต่างประเทศ

Visitors: 365,457