ไชยเจริญเทค บจก.

ไชยเจริญเทค บจก.
              CHAIJAROENTECH
886 หมู่ 21 ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2173-4507-10
โทรสาร 0-2173-4511
E-mail : chaijatech@yahoo.com 
www.chi.co.th

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :บริการแปรรูปโลหะ ตัดเหล็ก ตัดเลเซอร์ ประกอบขึ้นรูป ผลิต ตัด พับ ดัด ด้วยเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง 

Visitors: 343,435