วศิน โลหะภัณฑ์ บจก.

วศินโลหะภัณฑ์ บจก.
              WASIN LOHAPAN CO., LTD. 
88/12 หมู่ 21 ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทรศัพท์ 0-2181-9729-30
โทรสาร 0-2181-9731
E-mail :
wasinlohapan@gmail.com  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ผลิตและจำหน่าย ตะแกรงเจาะรู ตะแกรงฉีก

Visitors: 345,236