ไทยเอเชียสแตนเลส บจก.

ไทยเอเซียสแตนเลส บจก.
              THAI ASIA STAINLESS
41/8 หมู่ 1 ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000  
โทรศัพท์ 061-995-7330
E-mail :stainless81@hotmail.co.th  
www.faceboNTERok.com/stainless81  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : รับทำสแตนเลสทุกชนิด

Visitors: 345,236