ไทยโปรเกรส สตีล บจก.

ไทยโปรเกรส สตีล บจก.
              THAI PROGRESS STEEL CO., LTD.
              15,15/1-3 ม. 8 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-3444-0514-6 
โทรสาร 0-3444-0517-9
E-mail : mamascta88@outlock.com
 www.tpswiremesh.com  
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีต
WIRE MESH

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 369,617