ชุมเสริม หสม.

ชุมเสริม หสม.
CHOOM SERM R.O.P.

294-8 ถ.ตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0-2233-9484-5, 0-2236-1173, 0-2236-1153
โทรสาร 0-2238-4019
 E-mail : choomserm@hotmail.com
www.choomserm.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : จำหน่ายเหล็ก 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ: