วี บล็อก ดีไซน์ บจก.

วี บล็อก ดีไซน์ บจก.
V BLOCK DESIGN CO., LTD.
41/13 ถ.ประชาสรรค์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3851-2630, 092-889-2635
โทรสาร 0-3851-2630
E-mail : vblockdesign@gmail.com  
 www.vblockdesign.com  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  อิฐช่องลม บล็อกช่องลม (Ventilation block)

Visitors: 345,238