สแตนดาร์ด พลัส เซอร์วิส บจก.

สแตนดาร์ด พลัส เซอร์วิส บจก.
STANDARD PLUS SERVICE CO., LTD.
115 หมู่ 1 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0-4292-0222
โทรสาร 0-4292-0224-5
E-mail : standardthai@gmail.com  
 www.standardplus.co.th  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :   กระจกแปรรูป อลูมิเนียม ฝ้าเพดาน ยูพีวีซี 

Visitors: 345,238