ทวีพันธ์ กลาส บจก.

ทวีพันธ์ กลาส บจก.
THAVEEPHAN GLASS CO., LTD.
72/1 ถ.เวชพฤกษ์พิทักษ์ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 
โทรศัพท์
0-7542-1247-8
โทรสาร
0-7541-2015E-mail :

thaveephanglass@gmail.com  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  จำหน่ายอลูมิเนียม กระจก ฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 345,238