ไพร์ม คอนสตรัคทีฟ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส บจก.

ไพร์ม คอนสตรัคทีฟ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส บจก. (สำนักงานใหญ่)
PIME CONSTRUCTIVE PRODUCT & SERVICE CO., LTD. (HeadOffice)
65 ซ. 2 เสรี 6 ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0-2300-1863
โทรสาร 0-2718-9793
E-mail : info@petromusprime.com   
www.petromusprime.com  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  Waterproofing, Flooring, Concrete Repairs

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 345,236