ซิกส์ตี้ เซเว่น ดีไซน์ บจก.

ซิกส์ตี้ เซเว่น ดีไซน์ บจก.
SIXTY SEVEN DESIGN CO., LTD.

40/419 ซ.เอกชัย 76 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 0-2417-1431
E-mail : sixtysevendesign67@yahoo.com 
www.67design.co.th  

ธุรกิจหรือบริการ :   ออกแบบและตกแต่ง