บี.พี. โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย บจก.

บี.พี. โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย บจก.
B.P.PRODUCTS & SUPPY CO., LTD.

262 หมู่ 6 ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์
0-3430-5909, 0-3490-0771-3
โทรสาร 0-3490-0770
E-mail: info@bp-products.com  
www.bp-products.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ผู้ผลิตและจาหน่าย หลังคาโปร่งแสงไฟเบอร์กลาส รางน้ำ ลูกหมุนระบายอากาศและฐานลูกหมุนไฟเบอร์กลาส เคลือบกันซึม Dome งานสร้างตามสั่ง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ