99 ดีดี บจก.

99 ดีดี บจก.
99 DD CO., LTD. 

61/20 ถ.พระราม 9 ซ. 7 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2643-9900
โทรสาร 0-2643-0250
E-mail : tv.99degree@gmail.com 
www.99homedesign.com   

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบและตกแต่งภายใน

Visitors: 359,681