นีโอ เอ็กซิบิท บจก.

นีโอ เอ็กซิบิท บจก.
               NEO EXHIBIT CO., LTD. 
100/1 ซอยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
0-2692-2855 ต่อ 201
โทรสาร
0-2692-2141  
E-mail : cs@neo-exhibit.com  
www.neo-exhibit.com

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบและตกแต่งภายใน

Visitors: 343,986