เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ บจก.

เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ บจก.
              WORLD PLANT CENTER CO., LTD. 
112/5 ซ.งามวงศ์วาน 25 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2580-6086-7
โทรสาร 0-2580-6088
 
 E-mail : contact@worldplantcenter.co.th  
www.worldplantcenter.co.th 

ธุรกิจหรือบริการ : งานออกแบบจัดสวน งานดูแลบำรุงรักษาสวน งานไม้ประดับภายในอาคาร จำหน่ายต้นไม้

Visitors: 344,184