กีร่าไนน์ บจก.

กีร่าไนน์ บจก.
KEERA NINE CO., LTD.
164/4 หมู่ที่ 6 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์
061-274-8444, 808-068-8890
E-mail : info@9keera.co.th
www.9keera.co.th
 www.keera.co.th

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ดูแลงานรับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซม และงานสระว่ายน้ำอย่างครบวงจร

แบบฟอร์มติดต่อกลับ