ซีวิล มาสเตอร์ สปอร์ต โปร บจก.

ซีวิล มาสเตอร์ สปอร์ต โปร บจก.  
CIVIL MASTER SPORT PRO CO., LTD.

96 ชั้น 2 ซ.รัชดาภิเษก 19 ถ.รัชดาภิเษก แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์
0-2848-0999 ต่อ 5020 , 061-823-8163
โทรสาร
0-2848-0800
E-mail : sirirat.p@civilmastergroup.com
www.civilmastergroup.com

ธุรกิจหรือบริการ : ออกแบบ ก่อสร้างและติดตั้งงานพื้นสนามกีฬาและอุปกรณ์สนามทุกระบบ  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ