เซลล์ลูล่า บีม (ประเทศไทย) บจก.

เซลล์ลูล่าบีม (ประเทศไทย) บจก.
CELLULARBEAM THAILAND CO., LTD.

57
.นาวงประชาพัฒนา 5 .นาวงประชาพัฒนาแขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 081-255-9969
E-mail : cellularbeam.th@gmail.com  
www.cellularbeam-thailand.com

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :ทำโครงสร้างหลังคาเหล็ก Cellular Beam

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ: