เซลล์ลูล่า บีม (ประเทศไทย) บจก.

เซลล์ลูล่า บีม (ประเทศไทย) บจก.
CELLULAR BEAM (THAILAND) CO., LTD.

57 ซ.นาวงประชาพัฒนา 5 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์
 0-2565-8359 , 091-101-7912, 062-830-7557
Email: cellularbeam.th@gmail.com 
www.cellularbeam-thailand.com  

ธุรกิจหรือบริการ :   ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง โครงสร้างเหล็ก เซลลูล่าร์ บีม (Cellular Beam) และเหล็กทุกชนิด

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ: