อุบล338รับสร้างบ้าน บจก.

อุบล338รับสร้างบ้าน บจก. 
UBON 338 HOME BUILDER CO., LTD.
8 หมู่ 10 ต.นาเผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 
258 หมู่ 10 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท์ 0-4525-1415, 080-356-1423
www.338house.com
ธุรกิจหรือบริการ :   บริการออกแบบ รับสร้างบ้าน ประเมินราคา

แบบฟอร์มติดต่อกลับ