สยามปทุม กรุ๊ป บจก.

สยามปทุม กรุ๊ป บจก.
SIAM PATHUM GROUP CO., LTD.
127/6 หมู่ที่ 7 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
(สำนักงานใหญ่) ,
 24/1 หมู่ที่ 6 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 (สาขา 1)
โทรศัพท์ 081-558-8937
โทรสาร 0-2976-1311
E-mail : st_pathum@hotmail.com  
www.sp2999.com  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :    จำหน่ายเหล็ก-ติดตั้งท่ออุปกรณ์ HDPE  PP  PB ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือเชื่อมท่อ HDP จำหน่าย-ติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง Submersible Pumps  รับเหมาและบริการซ่อมระบบประปาทุกชนิด, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบสปิงเกอร์ รับเหมางานโครงสร้างทุกประเภทแบบฟอร์มติดต่อกลับ