โมดูล่าร์ คอมพาวด์ บจก.

โมดูล่าร์ คอมพาวด์ บจก.  
MODULAR COMPOUND CO., LTD.
190 หมู่ 14 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ 0-2420-6125
โทรสาร 0-2420-6129
E-mail : sales@modularcoldroom.com
www.modularcoldroom.org  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ :  ห้องเย็นสำเร็จรูป 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ