ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
TTF International Co., Ltd.
200/7-14 Ramkhamhaeng 4 Rd., Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand
Tel. +66 2717 2477 ext.300Fax. +66 2717 2466

https://ttfintl.com 

ธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจ (B2B) ในรูปแบบต่างๆ มากว่า 40 ปี ทั้งการจัดงานแสดงสินค้า การจัดประชุม สัมมนา กิจกรรม สื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อออนไลน์ทางธุรกิจ

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ