อินฟินิตี้ ดีเอส บจก.

อินฟินิตี้ ดีเอส บจก.
INFINITY DS CO., LTD.
120/27 ซ.กิ่งแก้ว 21/2
ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2750-2563
, 090-984-8398
E-mail : theinfinitydesign@gmail.com  
www.infinitydesign.in.th

 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ผ้าม่าน มู่ลี่ วอลเปเปอร์ ฟิล์มกรองแสง 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ