เอ เอส ซี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส บจก.

เอเอสซีเอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิสบจก.
              ASC ENGINEERING SERVICE CO., LTD.
2/1 .คู้บอน 25 แยก 4 แขวงรามอินทราเขตคันนายาวกรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 081-9358520, 089-202-5257
 E-mail : info9asc@gmail.com
 
www.ascengineer.co.th
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ : ซ่อมคอนกรีตรั่วซึม ซ่อมคอนกรีตร้าว ซ่อมดอกเจาะคอนกรีตฟันเพชร

 


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ